เสื้อกาวน์แพทย์

ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดของแบบเสื้อชนิดต่างๆ ได้ด้านล่างเลยค่ะ

 สามารถกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อได้ทุกหน้าที่เห็นแบบฟอร์ม
 

**อย่าลืม! ตรวจสอบไซส์ก่อนการสั่งซื้อนะคะ**

 

ทางร้านมีการปรับเปลี่ยนไซส์เสื้อใหม่
สำหรับลูกค้าเก่า กรุณาเช็คไซส์กับตารางขนาดมาตรฐานก่อนสั่งซื้อ เพราะไซส์จะไม่เหมือนเดิมนะคะ


 • กาว์นจุฬา
  รายละเอียดของแต่ละแบบเสื้ออยู่ด้านล่าง แบบฟอร์มสั่งซื้อจะปรากฎอยู่ในหน้ารายละเอียดของแต่ละแบบเสื้อค่ะ **ชื่อที่ใช้เรียกแบบเสื้อ เป็นเพียงชื่อที่ร้านใช้เรียกเพื่อแยกแยะแบบเสื้อแต่...

 • กาว์นศิริราช แพทย์ประจำบ้านชาย WM.jpg
  รายละเอียดของแต่ละแบบเสื้ออยู่ด้านล่าง แบบฟอร์มสั่งซื้อจะปรากฎอยู่ในหน้ารายละเอียดของแต่ละแบบเสื้อค่ะ **ชื่อที่ใช้เรียกแบบเสื้อ เป็นเพียงชื่อที่ร้านใช้เรียกเพื่อแยกแยะแบบเสื้อแต่...

 • กาว์นสั้น แขนยาว สีขาว
  รายละเอียดของแต่ละแบบเสื้ออยู่ด้านล่าง แบบฟอร์มสั่งซื้อจะปรากฎอยู่ในหน้ารายละเอียดของแต่ละแบบเสื้อค่ะ **ชื่อที่ใช้เรียกแบบเสื้อ เป็นเพียงชื่อที่ร้านใช้เรียกเพื่อแยกแยะแบบเสื้อแต่ล...

 • กาวน์ยาว แขนยาว.jpg
  รายละเอียดของแต่ละแบบเสื้ออยู่ด้านล่าง แบบฟอร์มสั่งซื้อจะปรากฎอยู่ในหน้ารายละเอียดของแต่ละแบบเสื้อค่ะ **ชื่อที่ใช้เรียกแบบเสื้อ เป็นเพียงชื่อที่ร้านใช้เรียกเพื่อแยกแยะแบบเสื้อแต่ล...

 • model.png
  **ความยาวเสื้อที่แจ้งไว้ คือความยาวที่วัดจากเส้นต่อบ่ามุมที่ชิดกับปกคอเสื้อถึงปลายสุดขอบเสื้อ** เสื้อของร้าน เส้นต่อบ่าจะล้ำมาด้านหน้าบริเวณประมาณไหปลาร้า หากเสื้อที่ลูกค้าใส่ตอ...

 • กระทรวงสาธารณสุข
  ตราปักต่างๆ ที่ทางร้านมีบริการสำหรับปักเสื้อกาว์นแพทย์ กรณีไม่มีตราที่คุณลูกค้าต้องการ เราสามารถทำตราปักใหม่ให้ได้ โดยค่าบริการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละตรา สามารถตรวจสอบราคาก่อน...
Visitors: 214,617