นี่คือตราที่ทางร้านมี สีของจริงอาจต่างกับสีที่เห็นหน้าเว็บ เพราะโทนสีจอแต่ละเครื่องต่างกันค่ะ สั่งซื้อตราปักได้หน้านี้ด้านล่างค่ะ

ตราปักต่างๆ ที่ทางร้านมีบริการสำหรับปักเสื้อกาว์นแพทย์
กรณีไม่มีตราที่คุณลูกค้าต้องการ เราสามารถทำตราปักใหม่ให้ได้
โดยค่าบริการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละตรา สามารถตรวจสอบราคาก่อนสั่งซื้อได้ค่ะ

 


 • กาว์นจุฬา
  รายละเอียดแต่ละแบบอยู่ด้านล่าง แบบฟอร์มสั่งซื้ออยู่ในหน้ารายละเอียดของเสื้อค่ะ **ชื่อแบบเสื้อ เป็นแค่ชื่อที่ร้านใช้เรียกเพื่อแยกแยะแบบเท่านั้น ไม่มีความหมายอื่น** **อย่าลืม**ตร...

 • กาว์นศิริราช แพทย์ประจำบ้านชาย WM.jpg
  รายละเอียดแต่ละแบบอยู่ด้านล่าง แบบฟอร์มสั่งซื้ออยู่ในหน้ารายละเอียดของเสื้อค่ะ **ชื่อแบบเสื้อ เป็นแค่ชื่อที่ร้านใช้เรียกเพื่อแยกแยะแบบเท่านั้น ไม่มีความหมายอื่น** **อย่าลืม**ตรว...

 • กาว์นสั้น แขนยาว สีขาว
  รายละเอียดแต่ละแบบอยู่ด้านล่างแบบฟอร์มสั่งซื้ออยู่ในหน้ารายละเอียดของเสื้อค่ะ**ชื่อแบบเสื้อ เป็นแค่ชื่อที่ร้านใช้เรียกเพื่อแยกแยะแบบเท่านั้น ไม่มีความหมายอื่น****อย่าลืม**ตรวจสอบไซ...

 • กาวน์ยาว แขนยาว.jpg
  รายละเอียดแต่ละแบบอยู่ด้านล่าง แบบฟอร์มสั่งซื้ออยู่ในหน้ารายละเอียดของเสื้อค่ะ **ชื่อแบบเสื้อ เป็นแค่ชื่อที่ร้านใช้เรียกเพื่อแยกแยะแบบเท่านั้น ไม่มีความหมายอื่น** **อย่าลืม**ตรว...

 • **ความยาวเสื้อที่แจ้ง คือ ความยาวที่วัดจากเส้นต่อบ่ามุมที่ชิดกับปกเสื้อถึงปลายขอบเลื้อ** เสื้อของร้าน เส้นต่อบ่าจะลำ้มาด้านหน้าที่ประมาณไหปลาร้าถ้าเสื้อที่ลูกค้าใส่ เส้นต่อบ่าอยู่...
Visitors: 228,679